ελ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ερευνητικών και Κλινικών


Χ. Ντεμίρης, Κ. Ζαχαρίου και Ι. Ερπαπάζογλου:

"Kατάγματα του σώματος και του ανατομικού αυχένα της ωμοπλάτης".

Περιοδικό “Ακαδημαϊκή Ιατρική”, 4ο έτος, 8:444, 1976.

Φ. Μέριανος, Ι. Σαγιάκος Κ. Ζαχαρίου Σ. Βουτσινάς και Π. Σμυρνής:

"Η οστεοσύνθεση τύπου RICHARDS στη θεραπεία των καταγμάτων του άνω άκρου του μηριαίου",

Ελλ. Χειρ. Ορθ. Τραυμ., 29: 247, 1978.

Π. Σμυρνής, Μ. Ιεροδιακόνου, Δ. Αντωνίου, Ι. Σαγιάκος, Σ. Βουτσινάς Κ. Ζαχαρίου:

"Η έρευνα της Σκολίωσης στα σχολεία του Νομού Ευβοίας",

Ελλ. Χειρ. Ορθ. Τραυμ. 30: 643. 1979.

Δ. Παπαγεωργίου, Π. Σμυρνής και Κ. Ζαχαρίου:

"Συγγενές εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας",

Ελλ. Χειρ. Ορθ. Τραυμ., 31: 1980.

Α. Αλεξόπουλος, Κ. Ζαχαρίου, Γ. Σιδεράκης, N. Τηλιακός και Δ. Ρουμελιώτης:

"Η φυσιοθεραπεία στην Ιδιοπαθή Σκολίωση",

"Ιατρικά Χρονικά" Τόμος Δ, Τεύχος 10, 1981.

Α. Αλεξόπουλος, Κ. Ζαχαρίου, Ι. Σαγιάκος, Γ. Σεπυργιώτης, Ε. Βλάχος, Ι.Ερπαπάζογλου:

"H Έρευνα της Σκολιώσεως στο νομό Αχαΐας",

Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Πρακτικά XV Συνεδρίου 1984.

P. Merianos, C. Zachariou, P. Cambouridis, E. Vlahos:

"The patterns of injury of the cervical spine in relation to the neural deficit and treatment (A new classification)",

ACTA ORTHOPAEDICA HELENICA. Vol. 37, No2, 1986.

P. Merianos, P. Cambouridis, C. Zachariou:

"Facet injuries of the servical spine and their conservative treatment",

ACTA ORTHOPAEDICA HELENICA. Vol. 38, No 3, 1987.

Smyrnis P, Antoniou D, Valavanis J, Zachariou C:

"Idiopathic Scoliosis: Characteristics and Epidemiology".

Orthopaedics. 10(6), 921-926 June 1987.

Κ. Ζαχαρίου, Ι. Βαλαβάνης, Δ. Αντωνίου, Ι. Σαγιάκος:

"Η ιδιοπαθής σκολίωση και η φυσικοθεραπευτική της αντιμετώπιση".

Πρωτ. Φροντ. Υγείας (ελεγεια) 2,4: 1-4 1987.

Ι. Σαγιάκος, Κ. Ζαχαρίου, Α. Καρασάββα, Σ. Μπαχατουρίδου:

"Μελέτη αναδιοργάνωσης επιστημονικού αρχείου φακέλλων ιστορικών νοσηλείας του Νοσοκομείου ΚΑΤ".

Αθήνα, Νοέμβριος 1987.

Valavanis J, Antoniou D, Zachariou C, Triantafyllou C:

"Sliding osteosynthesis of the Knee extending mechanism. A new method of treating ruptures of the patellar tendon and fractures of the patella providing immediate mobilization".

Revue de chirurgie orthopedique et reparatrice de l’appareil moteur. V. 79, N. Special, 1993.
Αντωνίου Δ, Ζαχαρίου Κ, Τσαφαντάκης Μ, Παξινός Ο, Νοταράς Ι, Γιάχος Δ, Χατζηανδρέου Α.:

"Η συνδιασμένη πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση στην θεραπεία των παραμορφώσεων της ΣΣ".

Ελληνική Χειρουργική Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία, Τόμος 46, τεύχος 2, σελ. 96-102, Αθήνα 1995

Αντωνίου Δ, Ζαχαρίου Κ, Τσαφαντάκης Μ, Παξινός Ο, Νοταράς Ι, Γιάχος Δ, Χατζηανδρέου Α.:

"Η συνδιασμένη πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση στην θεραπεία των παραμορφώσεων της ΣΣ".

Ελληνική Χειρουργική Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία, Τόμος 46, τεύχος 2, σελ. 96-102, Αθήνα 1995

V. Lykomitros, G. Sapkaw, K. Zachariou, D. Korres, J. Spilsbury, T. Pantazopoulos:

"Risk factors for the evolution of adult Degenerative Scoliosis: Selection of levels and results."

British Scoliosis Society, 23rd Annual Meeting, Exeter, UK, March 1997

K. Zachariou:

"Μετεγχειρητικές λοιμώξεις σπονδυλικής στήλης"

Σεμινάριο "Χρόνιες Λοιμώξεις" Αθήνα, Μάϊος 1999

S. Athanasopoulos, T. Paxinos, E. Tsafantakis, C. Zachariou, S. Hatziconstantinou:

"The effect of aerobic training in girls with idiopathic scoliosis" Scandinavian journal of Medicine & Scince in Sports "

1999:9:36-40

P. Agourakis, G. Kelalis, A. Boundis, E. Tsafantakis, G. Papazoglou, C. Zachariou:

"C3 Vertebral chordoma: A case report (Abstract)."

European Journal of Neurology, vol.12, supplement 2, September 2005

K. Zachariou; M. Tsafantakis; A. Bountis; G.H. Kelalis; P. Agourakis; and A. Siderakis:

"EARLY RESULTS FROM THE USE OF POSTOPERATIVE AUTOTRANSFUSION SYSTEM IN SPINE SURGERY"

Journal of Bone and Joint Surgery - British Volume, Vol 86-B, Issue SUPP_II, 183.2004

K. Zachariou;M. Tsafantakis; A. Bountis; P. Agourakis; G.H. Kelalis; and T.D. Damaskinou:

"ADULT IDIOPATHIC SCOLIOSIS OPERATIVE TREATMENT"

Journal of Bone and Joint Surgery - British Volume, Vol 86-B, Issue SUPP_II, 194.2004

K. Zachariou; M. Tsafantakis; A. Bountis; T.D. Damaskinou; G.H. Kelalis; L. Kollintzas; and I. Chatzikomninos:

"SPINAL TUMORS: SURGICAL TREATMENT"

Journal of Bone and Joint Surgery - British Volume, Vol 86-B, Issue SUPP_II, 186-187.2004