ελ

Μικροχειρουργική

Από αρκετά χρόνια χρησιμοποιείται η μεγέθυνση του οπτικού πεδίου στη χειρουργική της ΣΣ. Για το σκοπό αυτό οι διάφοροι τύποι του διεγχειρητικού μικροσκοπίου χρησιμοποιούνται όπως και ειδικά γυαλιά με μεγεθυντικούς φακούς με ενσωματωμένο ψυχρό φωτισμό ή όχι.

Η βοήθεια είναι σημαντική αφού πραγματοποιείται η μικροχειρουργική μέθοδος για την επέμβαση που αποδίδει τις περισσότερες φορές, μικρότερη χειρουργική τομή και λιγότερη αιμορραγία που οδηγεί σε συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Η μικροχειρουργική που εφαρμόζεται σε περιορισμένο αριθμό επεμβάσεων συνήθως δεν ενδείκνυται σε βαριές περιπτώσεις, πολύπλοκες  και δύσκολες.

   

H ‘Μικροχειρουργική’ αποτελεί μια από τις μη κλασσικές μορφές χειρουργικής που εφαρμόζονται σήμερα για την αντιμετώπιση διαφόρων και επιλεκτικών παθήσεων της ΣΣ. Οι λοιπές αυτές μορφές επεμβάσεων δεν έχουν κατ’ ανάγκη αντικαταστήσει ή υποκαταστήσει την κλασσική χειρουργική που κρατά ακόμα τα σκήπτρα της χειρουργικής της ΣΣ. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι σε περίπτωση διεγχειρητικής επιπλοκής, όπως τραυματισμός μεγάλου αγγείου, νωτιαίου μυελού, ριζών, διαφυγή τσιμέντου στο νωτιαίο σωλήνα κλπ. θα πρέπει ο χειρουργός να μετατρέψει τη προσπέλαση σε κλασσική τομή για να αντιμετωπίσει την επιπλοκή.