ελ

Διεγχειρητική Νευροφυσιολογική Παρακολούθηση

Στη πλειονότητα των χειρουργικών επεμβάσεων στη ΣΣ, χρησιμοποιούμε την μέθοδο αυτή  για να ελέγχουμε συνεχώς την λειτουργία των νεύρων και των μυών. Αυτό κατάφερε να ελαττώσει  κατά πολύ τις διάφορες επιπλοκές από τραυματισμό νεύρων κατά την διάρκεια της επέμβασης. Μεγάλη σημασία έχει ο εξοπλισμός (μηχάνημα) καταγραφής των δυναμικών από διάφορα σημεία του νωτιαίου μυελού στη ΣΣ  όπως επίσης και από τον χειριστή του συστήματος που πρέπει να είναι γιατρός.

Ο ασθενής συνδέεται με καλώδια σε κομπιούτερ και καταγράφονται τα ηλεκτρικά δυναμικά από τον εγκέφαλο και τα πόδια ή  τα χέρια. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η λειτουργία εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού, νεύρων και κατ’ επέκταση των μυών. Ο παραμικρός ερεθισμός κατά την διάρκεια του χειρουργείου δίνει σήματα που στην οθόνη διαβάζει ο χειριστής γιατρός που ενημερώνει τους χειρουργούς για την αποφυγή τραυματισμού του νευρικού ιστού.