ελ

Κύφωση της
Σπονδυλικής
Στήλης

Κύφωση είναι η κατάσταση που η ΣΣ γέρνει μπροστά, πέραν του φυσιολογικού. Ο κόσμος, αυτό το ονομάζει ‘’καμπούρα’’. Κάθε άνθρωπος φυσιολογικά πρέπει να έχει από 20° μέχρι 40° (μοίρες) θωρακική κύφωση. Πέραν του ορίου αυτού η κύφωση θεωρείται παθολογική. Αρκετά αίτια μπορούν να οδηγήσουν σε παθολογική αύξηση της κύφωσης σε οποιαδήποτε ηλικία του ανθρώπου.

ΑΙΤΙΑ ΚΥΦΩΣΗΣ ΣΣ

Η ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΥΦΩΣΗ ( SCHEUERMANN'S )

Η αιτία της είναι άγνωστη. Εμφανίζεται στη εφηβική ηλικία, είναι αρχικά ανώδυνη και με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται. Στα αρχικά στάδια δυνατόν να αντιμετωπιστεί με ειδικά προγράμματα γυμναστικής που πρέπει να είναι συστηματική και ελεγχόμενη. Αν δεν βελτιώνεται θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικός διορθωτικός δυναμικός κηδεμόνας που να έχει την ικανότητα να ενεργεί δυναμική διόρθωση κατά την αναπνοή, πάντοτε χρειάζεται παρακολούθηση από τον ειδικό. Σε βαριές παραμελημένες περιπτώσεις η χειρουργική επέμβαση είναι η λύση αφού οδηγεί στη διόρθωση της παραμόρφωσης, βάζοντας τη ΣΣ στη φυσιολογική της θέση.

Η ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΣΣ.

Η εκφυλιστική νόσος της ΣΣ οδηγεί σε προοδευτική κύφωση, λόγω προσβολής των μικροαρθρώσεων, των συνδέσμων, των θυλάκων, των μεσοσπονδυλίων δίσκων της ΣΣ. Εκτός από την παραμόρφωση, ο πόνος συνοδεύει τη παραμόρφωση. Η άσκηση δυνατόν να βοηθήσει, αν όχι και ο πόνος επιμένει τότε η χειρουργική επέμβαση δίνει τη λύση.

Προοδευτική Εκφυλιστική Κύφωση
Η ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ.

Η οστεοπόρωση και τα οστεοπορωτικά κατάγματα οδηγούν σε επώδυνη κύφωση και πιθανό και σε σκολίωση. Ανάλογα με το βαθμό της παραμόρφωσης και το πόνο η αντιμετώπιση συνήθως είναι χειρουργική. Σε πολύ μικρές παραμορφώσεις και σε πρόσφατα κατάγματα, ο ειδικός κηδεμόνας μπορεί να βοηθήσει.

ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ.

Οι τραυματισμοί της ΣΣ συχνά οδηγούν σε κύφωση ή και σκολίωση της ΣΣ. Η θεραπεία είναι ανάλογη με το βαθμό της παραμόρφωσης.

ΟΙ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ (ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ).

Οι φλεγμονές (φυματίωση), κύστεις, όγκοι, νευροϊνωμάτωση και άλλα σπάνια νοσήματα δυνατόν να οδηγήσουν σε κύφωση της ΣΣ.