ελ

Αποσυμπίεση-Σπονδυλοδεσία

Αποσυμπίεση:

Ονομάζεται η άρση της συμπίεσης που ασκείται στο νωτιαίο μυελό ή τις ρίζες (νεύρα) από στοιχεία μαλακών μορίων ή και οστικών στοιχείων εντός του νωτιαίου σωλήνα ή στα τρήματα κατά την έξοδο αυτών από τον σωλήνα. Η συμπίεση του νευρικού αυτού ιστού προκαλεί δυσλειτουργία με επακόλουθο την εμφάνιση συμπτωμάτων (μούδιασμα, πόνος, αδυναμία, πάρεση, παράλυση κλπ.)

Τα συχνότερα αίτια συμπίεσης του νευρικού ιστού, πρόσθια  προέρχονται από το μεσοσπονδύλιο δίσκο που μετά από βλάβη τμήμα αυτού εισέρχεται στο νωτιαίο σωλήνα ή ακόμα από μεγάλα οστεόφυτα από το σώμα του σπονδύλου ή από ολίσθηση σπονδύλου.

Στα πλάγια και πίσω η πίεση μπορεί να προέλθει στη περιοχή του τρήματος από δίσκο, οστεόφυτα, από τους υπερτροφικούς θυλάκους των αρθρώσεων ή τους συνδέσμους της περιοχής.   

Ακόμα πίεση σε ρίζες μπορεί να προέλθει από μεγάλες φλέβες εντός του σωλήνα. Διάφοροι άλλοι παράγοντες είναι οι φλεγμονές τα αποστήματα, οι κύστεις,  όγκοι κλπ.     Όπως εύκολα είναι κατανοητό οι πιέσεις αυτές αποτελούν μηχανικό πρόβλημα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μηχανισμός του οργανισμού να τις εξουδετερώσει, γι’ αυτό αρκετές είναι οι περιπτώσεις που απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση (αποσυμπίεση).

Η αποσυμπίεση επιτυγχάνεται αφαιρώντας τα διάφορα μόρια που πιέζουν το νευρικό ιστό. Αυτό επιτυγχάνεται με δισκεκτομή, αφαίρεση των πίσω στοιχείων των σπονδύλων (του πετάλου = Πεταλεκτομή), με διάταση για να διευρυνθούν τα τρήματα, με αφαίρεση ενός ή περισσότερων σπονδύλων (σωματεκτομή και σπονδυλεκτομή) κλπ.

Σπονδυλοδεσία:

Είναι το δέσιμο δύο ή περισσοτέρων σπονδύλων μεταξύ τους που συμπεριφέρονται σαν ένα ενιαίο σύστημα. Κατά κανόνα καταργείται η κίνηση μεταξύ τους. Η σπονδυλοδεσία εφαρμόζεται όπου παρατηρείται αστάθεια της σπονδυλικής στήλης.

Γνωρίζουμε ότι η αστάθεια στη ΣΣ παράγει πόνο που είναι το κύριο και προεξάρχον σύμπτωμα. Οι χειρουργικές επεμβάσεις δυνατό να δημιουργήσουν την ιατρογενή αστάθεια από διάφορα αίτια που συμμέτοχος και συνυπεύθυνος είναι και ο χειρουργός, γι’ αυτό ονομάζεται ιατρογενής ή μετεγχειρητική.

Συνήθεις παθήσεις που απαιτείται σπονδυλοδεσία είναι: Σπονδυλική στένωση λόγω αφαίρεσης στηρικτικών στοιχείων της ΣΣ (ευρεία πεταλεκτομή, αφαίρεση κύστεων, όγκων κλπ.), μετά από αυχενική δισκεκτομή, κάταγμα ασταθές της ΣΣ, φλεγμονές και όγκοι, σπονδυλολίσθηση, σκολίωση και κύφωση, έντονη σπονδυλοδισκαρθροπάθεια κλπ.

Παλαιότερα η σπονδυλοδεσία επιχειρείτο μόνο με οστικά μοσχεύματα που έπαιρνε ο χειρουργός από τον ίδιο τον ασθενή, αργότερα χρησιμοποιήθηκαν τα διάφορα υλικά σπονδυλοδεσίας που υποβοηθούν τη συγκράτηση και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο και η ψευθάρθρωση δεν αποτελεί σήμερα συχνή επιπλοκή όπως παλαιότερα.

Το σημαντικότερο βοήθημα σήμερα για τη σπονδυλοδεσία είναι τα υλικά συγκράτησης και σπουδαιότερα όλων τα διαυχενικά υλικά (συνδυασμός βιδών και ράβδων) που πρώτο-χρησιμοποιήθηκαν στη Ελλάδα από τον υπογράφοντα κ. Κ. Ζαχαρίου, το 1989.  Έκτοτε η μέθοδος έμεινε η ίδια τα διάφορα υλικά συνεχώς εξελίσσονται. Προστίθενται και ορισμένες φορές μεσοσπονδύλια εμφυτεύματα για μεγαλύτερη σταθερότητα του συστήματος.

Η πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα, (Κ. Ζαχαρίου) των διαυχενικών υλικών, 1989 σε γυναίκα 51 ετών που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της Νευρολογική βλάβη: Ατελής παραπληγία

Είναι γεγονός ότι η σπονδυλοδεσία με υλικά (διαυχενικά έχει παρεξηγηθεί ακόμα και από γιατρούς μη ειδικούς, ότι δήθεν θα περπατά κάποιος σαν ρομπότ, ότι δεν θα μπορεί να σκύψει, ούτε να δουλέψει κλπ. Ουδέν ψευδέστερον. Προσωπικά αναφέρω δύο νέα παιδιά (15 και 16 ετών) που χειρουργήθηκαν για διπλή σκολίωση ΣΣ (μακριά σπονδυλοδεσία) που κατάφεραν να εισαχθούν στη Γυμναστική Ακαδημία μετά από εξετάσεις.

Για να γίνει η σπονδυλοδεσία χρειάζεται αρκετή μελέτη και κατάλληλος σχεδιασμός από τον χειρουργό, πρέπει η πάθηση να είναι η κατάλληλη για την περίπτωση, ο ασθενής να είναι ο κατάλληλος για τον σχεδιασμό αλλά και ο χειρουργός να είναι ο κατάλληλος για την επέμβαση.