ελ

Υπηρεσίες

Στόχος του ιατρείου του Δρ. Ζαχαρίου είναι η ακριβής διάγνωση και η αποτελεσματική θεραπεία και αποθεραπεία, είτε χειρουργική είτε συντηρητική, όλων των παθήσεων και κακώσεων της  σπονδυλικής στήλης. Βασικές αρχές των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ο σεβασμός  στον ανθρώπινο πόνο, η βέλτιστη δυνατή αποκατάσταση των δραστηριοτήτων του ασθενούς κάθε ηλικίας που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε μορφή πάθησης ή παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης όπως:

 • Σκολίωση
 • Κύφωση
 • Εκφυλιστικές παθήσεις
 • Σπονδυλική αστάθεια
 • Όγκοι
 • Κατάγματα
 • Οσφυαλγία
 • Φλεγμονές
 • Αγκυλωτική σπονδυλίτιδα
 • Αποτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις

Ο Δρ. Ζαχαρίου, όταν και εφ όσον απαιτείται, έχει εκπαιδευτεί και εφαρμόζει όλο το φάσμα των χειρουργικών επεμβάσεων για παθήσεις και κακώσεις της ΣΣ.


Ένας ενδεικτικός πίνακας της χειρουργικής του ενασχόλησης είναι:

 • Χειρουργική μεσοσπονδυλίου δίσκου, αυχενικής, θωρακικής, οσφυϊκής σπονδυλικής στήλης
 • Δισκεκτομή- μικροδισκεκτομή
 • Τρηματεκτομή, Αρθρεκτομή, Ευρεία και κεντρική Πεταλεκτομή
 • Σωματεκτομή, Σπονδυλεκτομή
 • Σπονδυλοδεσία βραχεία, μακριά
 • Σπονδυλικά εμφυτεύματα (υλικό)
 • Αντιμετώπιση τραυματικών κακώσεων του νωτιαίου μυελού και των νεύρων
 • Τεχνητός δίσκος
 • Κυφωπλαστική, Σπονδυλοπλαστική
 • Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική
 •  Χειρουργική για αποτυχημένες επεμβάσεις στη ΣΣ και Επιπλοκές
 • Διαδερμική Σπονδυλοδεσία για κατάγματα και παθήσεις.

Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία διαθέτουν συμβάσεις με ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, OAEE κλπ.), καθώς και συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.