ελ

Προϋπόθεση για Χειρουργική Επέμβαση

Προϋπόθεση για
χειρουργική επέμβαση


Το σημείωμα αυτό αφορά τον κάθε ένα από μας και ιδιαίτερα τους ασθενείς στους οποίους προτείνεται οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση μικρή, μεσαία, μεγάλη, βαριά ή ειδική. 


Κύρια προσπάθεια είναι αρχικά, η συντηρητική αντιμετώπιση των παθήσεων και όταν αποτυγχάνει και αν υπάρχει απόλυτη ένδειξη, τότε  η χειρουργική θεραπεία έχει το λόγο.

Για να χειρουργηθεί ένας ασθενής, πρέπει απαραίτητα να συναποφασίσει και ο ίδιος. Και θα  πρέπει  να δικαιολογήσει την απόφασή του.

Αν  τα ενοχλήματα του είναι τόσα, που έχουν αλλάξει  τη ποιότητα της ζωής του, αν δηλαδή κυρίως ο πόνος είναι τόσος  που τον περιορίζει στις συνήθεις δραστηριότητες, όπως καθημερινές ασχολίες, αν αποφεύγει να περπατήσει, να πάει βόλτα, εκδρομή να κάνει κάτι που θέλει και το αποφεύγει λόγω πόνου, τότε πράγματι η ποιότητα της ζωής του έχει αλλάξει και θα πρέπει να σκεφτεί την χειρουργική αντιμετώπιση.

Δεν χειρουργείται κάποιος επειδή απλά το είπε ο χειρουργός.

Προϋπόθεση για την χειρουργική θεραπεία είναι ο ασθενής, να υποβλήθηκε σε καλή και συστηματική συντηρητική αντιμετώπιση το προηγούμενο διάστημα η οποία όμως  δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, τα οποία θα αξιολογήσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος (ο ασθενής).