ελ

Σκολίωση

Σκολίωση
Σπονδυλικής
Στήλης

Γενικά Σκολίωση ονομάζουμε κάθε κλίση (κύρτωση) της Σπονδυλικής Στήλης προς τα πλάγια. Ο Ιπποκράτης αναφέρει τη σκολίωση και η λέξη προέρχεται από το σκολιός, που σημαίνει στρεβλός, στραβός.

Είναι η τρισδιάστατη παραμόρφωση κατά την οποία δημιουργείται καμπύλη στο πλάι δεξιά ή αριστερά σε κάποιο μέρος (θώρακα, οσφύ) της ΣΣ. Φυσιολογικά δεν πρέπει να υπάρχει καμμία καμπύλη στη ΣΣ όταν τη βλέπουμε από μπροστά ή από πίσω. Υπάρχουν αρκετά είδη και τύποι σκολιώσεων. Συχνότερο είδος είναι η άγνωστης αιτίας (ιδιοπαθής) σκολίωση και ο συχνότερος τύπος είναι η θωρακική δεξιά και η διπλή.

Ανάλογα με την ηλικία που εμφανίζεται την διακρίνουμε σε βρεφική, νηπιακή, παιδική, εφηβική και ενηλίκων ή σε πρώιμη και όψιμη σκολίωση και ενηλίκων. Διάφορα αίτια δημιουργούν σκολίωση και χωρίζεται σε συγγενή, νευρομϋική-παραλυτική, από σύνδρομο, λειτουργική (κακή στάση) και η μεγάλη κατηγορία (90%) η ιδιοπαθής.

Ασυμμετρίες Σώματος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Βλέπε ‘’Οικογενειακό Oδηγό Σκολίωσης»