ελ

Ρομποτική Χειρουργική

Είναι η χειρουργική επέμβαση με τη βοήθεια ρομποτικών μηχανημάτων. Περισσότερο από δύο  δεκαετίες άρχισε να εφαρμόζεται σε  διάφορες ειδικότητες της ιατρικής. Μεγάλη εφαρμογή έχει στη γενική χειρουργική, στη γυναικολογία και στην ουρολογία.

Στη σπονδυλική στήλη παρά τις προσπάθειες που έγιναν και τη μεγάλη διαφήμιση σήμερα μάλλον έχει ανακαταληφθεί αφού τα αποτελέσματα ήταν πτωχά με σωρεία επιπλοκών και αποτυχιών. Η εφαρμογή της είναι δύσκολη και επικίνδυνη.

Ο κυριότερος ίσως λόγος είναι η πολυπλοκότητα των επεμβάσεων της ΣΣ και ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών από την εφαρμογή της, αφού οι αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες που γίνονται σε ύπτια θέση του ασθενούς και τροφοδοτούν το κομπιούτερ για την επέμβαση, δεν αντιστοιχούν στη πρηνή θέση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι, που αλλάζουν τη ανατομική θέση των διαφόρων οργάνων. Αυτό οδηγεί σε αστοχία της εισόδου εργαλείων και υλικών.

Με βεβαιότητα σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η ρομποτική  στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης δεν είναι επί του παρόντος ασφαλής και η θέση της είναι στα εργαστήρια των εταιρειών κατασκευής των ρομποτικών μηχανημάτων, για βελτίωση ιδίως στην ασφάλεια του ασθενούς.