ελ

Αποτυχημένη Προηγούμενη Επέμβαση

Αποτυχημένη
Επέμβαση ΣΣ

Αφορά όλες τις επεμβάσεις της ΣΣ και σημαίνει ότι τα ενοχλήματα που υπήρχαν πριν το χειρουργείο ή τα χειρουργεία που υποβλήθηκε ο ασθενής, συνεχίζουν να επιμένουν που μερικές φορές επιπροστίθενται και άλλα διαφορετικά ή άλλες φορές μερικά ενοχλήματα ηρεμούν για να επανέλθουν σε σύντομο διάστημα.Στη πιο πάνω περίπτωση, έγινε λάθος σχεδιασμός χειρουργείου, λάθος εγχείρηση, λάθος υλικά συγκράτησης, και ασφαλώς λάθος γιατρός που δεν γνώριζε την εμβιομηχανική της φυσιολογικής και της καταγματικής Σπονδυλικής Στήλης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ χειρουργούνται 400,000 κόσμος για προβλήματα στη ΣΣ και κυρίως εκφυλιστική νόσο. Δεν είναι πάντοτε επιτυχής η επέμβαση και ιδιαίτερα στη οσφυϊκή περιοχή με αποτέλεσμα αρκετός κόσμος να υποφέρει κυρίως από πόνο. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται γενικά ‘’Αποτυχημένη επέμβαση ΣΣ’’ ή ‘’Σύνδρομο Αποτυχημένης Επέμβασης ΣΣ’’. Κανένας χειρουργός ΣΣ στις επεμβάσεις αυτές δεν έχει πάντοτε όλες τις επεμβάσεις του επιτυχείς. Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν ενοχλήματα κυρίως πόνο, ίδιο με το προεγχειρητικό, άλλοι έχουν περισσότερα και εντονότερα συμπτώματα ως αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης που σχεδιάστηκε για να ανακουφίσει τον ασθενή από ενοχλήματα στη μέση, τον αυχένα κλπ. Στη κατάσταση αυτή προστίθεται το άγχος ο εκνευρισμός και η παρατεταμένη αποκατάσταση. Στο 40% των ασθενών με επεμβάσεις στη ΣΣ πιθανό να εμφανιστούν μικρά ή μεγάλα ενοχλήματα της κατάστασης αυτής.

Συνηθέστερη εντόπιση είναι η οσφυϊκή σπονδυλική στήλη και ονομάζεται Aποτυχημένη Eπέμβαση Oσφυϊκής ΣΣ (Failed Back Surgery) και η κατάσταση (πάθηση) που εμφανίζεται μετεγχειρητικά, λέγεται Αποτυχημένο Οσφυϊκό Μετεγχειρητικό Σύνδρομο (Failed Back Surgery Syndrome). Πολλές φορές το αποκαλούμε Σύνδρομο Χρόνιου Μετεγχειρητικού Πόνου.

Ποια είναι τα αίτια της Αποτυχημένης Επέμβασης στη ΣΣ;

ΗΜε τις καλύτερες των προϋποθέσεων η εκπλήρωση του προσδοκώμενου αποτελέσματος από την επέμβαση ανέρχεται στο 95% των εγχειρήσεων στη ΣΣ. Μερικές από τις συνηθέστερες αιτίες που προκαλούν την αποτυχία είναι:

  • Αδυναμία (μη επίτευξη) σπονδυλοδεσίας,
  • Λανθασμένη σημείο επέμβασης,
  • Λανθασμένη διάγνωση,
  • Λανθασμένη αντιμετώπιση (σχεδιασμός χειρουργείου)
  • Μικροτραυματισμοί στοιχείων της ΣΣ, αρθρώσεων ή δίσκων
  • Δημιουργία συνδετικού ιστού
  • Ερεθισμός ή βλάβη νευρικού ιστού κατά την επέμβαση
  • Λάθος Διάγνωση
  • Λάθος εγχείρηση (υπόλοιπο δίσκου, ατελής αποσυμπίεση)
  • Λάθος γιατρός

 

Πώς Αντιμετωπίζουμε την ΑΕ-ΣΣ:

Γενικά θα λέγαμε ότι η θεραπεία, περιλαμβάνει κυρίως, την αντιμετώπιση της υποκείμενης εκφυλιστικής κατάστασης με φάρμακα, φυσικοθεραπεία, θερμοθεραπεία, τοπικές εγχύσεις φαρμάκων κλπ. Ακόμα πιο επιθετική θεραπεία αν δεν βελτιώνεται με τη συντηρητική αντιμετώπιση, ένα νέο χειρουργείο ανοικτό όχι διαδερμικό, θα έχει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας, με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί επακριβώς τα αίτια που το δημιούργησαν.