ελ

Τεχνητός Αυχενικός και Οσφυϊκός Δίσκος

Η αρθροπλαστική δίσκου είναι το επόμενο λογικό βήμα στην εξέλιξη της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης και στην αντιμετώπιση των εκφυλιστικών παθήσεων του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Εφαρμόζεται κύρια στην αυχενική και λιγότερο στην οσφυϊκή ΣΣ. Μεγάλη η ποικιλία των τεχνιτών δίσκων. Πολλές οι εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν στη κατασκευή τους.

Σκοπός της μεθόδου είναι η σταθεροποίηση και η αποκατάσταση της ανατομίας των τμημάτων του μεσοσπονδυλίου διαστήματος. Στόχος της αντικατάστασης του δίσκου με τεχνητό  είναι η προσπάθεια για διατήρηση της κινητικότητας του διαστήματος που χειρουργείται.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει χιλιάδες αρθροπλαστικής δίσκου σε όλο τον κόσμο δεν φαίνεται να κερδίζει τους ορθοπαιδικούς χειρουργούς διότι τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Μετά από λίγα χρόνια  η κινητικότητα του διαστήματος με τον τεχνητό δίσκο καταργείται και η επέμβαση δεν πέτυχε τον αρχικό της στόχο που είναι η διατήρηση της κινητικότητας του μεσοσπονδυλίου διαστήματος.

 Σε μερικές χώρες υπάρχουν προβλήματα για έγκριση των επεμβάσεων αυτών από τα ασφαλιστικά ταμεία.