ελ

Έρευνα

Έρευνα για Σκολίωση και άλλες παραμορφώσεις της Σπονδυλικής Στήλης.

Έγκαιρη διάγνωση - πρόληψη - θεραπεία - στατιστική μελέτη - σωματομετρική - ακτινολογική - πειραματική και κοινωνικοοικονομική μελέτη.

Η έρευνα αυτή διεξάγεται από την ΜΟΝΑΔΑ Σκολιώσεως του Νοσοκομείου ΚΑΤ από αρκετά χρόνια. Σαν μέλος της Μονάδας από το 1976, και σαν κύριο στέλεχος από το 1981 μου ανατέθηκαν αρκετές  υποχρεώσεις για την πολύχρονη αυτή εργασία.

Αναλυτικότερα η έρευνα περιέλαβε στα αρχικά χρόνια τις περιοχές:

1976 SCHOOL SCREENING Εύβοια
1977 SCHOOL SCREENING  Χίος-Μυτιλήνη
1978 SCHOOL SCREENING  Κορινθία
1979 SCHOOL SCREENING  Λήμνου-Σάμου (παρά το γεγονός ότι υπηρετούσα σε άλλο Νοσοκομείο)
1981 SCHOOL SCREENING  Λάρισα (υπηρετούσα στο ΙΚΑ Χαλανδρίου)
1982 SCHOOL SCREENING  Πύργος Ηλείας
1983 SCHOOL SCREENING  Αττική
1984 SCHOOL SCREENING  Λάρισα
1985 SCHOOL SCREENING  Ξυλόκαστρο-Πειραιά
1986 SCHOOL SCREENING  Αττική
1987 SCHOOL SCREENING  Αττική-Εύβοια
1988 SCHOOL SCREENING  Αττική, όλος ο Νομός Λακωνίας
1989 SCHOOL SCREENING  Αττική, συνεχίζεται
1989-1990 SCHOOL SCREENING  Νομός Φωκίδας 
1990-Σήμερα 2013 SCHOOL SCREENING Σε διάφορες περιοχές συνεχίζεται το πρόγραμμα με κύρια έμφαση στα σχολεία της Αττικής

Από το 1992 και εντεύθεν, κάθε χρόνο προγραμματίζονται για εξέταση στα σχολεία, 6-8 Γυμνάσια και Δημοτικά. Σύνολο εξεταζομένων παιδιών κατά έτος περίπου 2000-3000.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δει την δημοσιότητα με την μορφή μεγάλου αριθμού ανακοινώσεων και εργασιών στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό.

Σχεδίαση-κατασκευή και κλινική εφαρμογή νέου Ορθοπεδικού Κηδεμόνα σκολιώσεως-κυφώσεως, Τύπος Π.Ε.Π. (Περιορισμένης Επαφής και Πιέσεως).

Παρουσιάστηκε στο 13 Συμπόσιο Σκολιώσεως 1985. Ο κηδεμόνας τροποποιήθηκε και αποτελεί σήμερα τον πλέον διαδεδομένο για την αντιμετώπιση της Κυφώσεως.


Σχεδίαση-κατασκευή και εφαρμογή Νέου Ορθοπεδικού Κηδεμόνα σκολιώσεως τύπου DDB (DYNAMIC DEROTATION BRACE).

Πρωτοπαρουσιάστηκε στο 21st. Meeting S.R.S. (USA) and BSS (British) , Sept. 1986, BERMUDA. Σήμερα μετά τις τροποποιήσεις και τις συνεχείς αναπροσαρμογές του αποτελεί τον ισχυρότερο διορθωτικό δυναμικό κηδεμόνα για την σκολίωση. Η έρευνα συνεχίζεται με τον κηδεμόνα DDB χρησιμοποιώντας και ειδικούς ηλεκτρονικούς πιεσοϋποδοχείς για την μέτρηση των πιέσεων που η Μονάδα προμηθεύτηκε από το εξωτερικό.


Η Ερευνητική-Πειραματική εργασία με την εισαγωγή διορθωτικών σταθεροποιητικών SPACERS στους μεσοσπονδύλιους δίσκους πειραματόζωων

δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αφού τα εργαστήρια του νοσοκομείου μας είχαν αδυναμία προσωπικού για να συμμετέχουν στην μελέτη των αποτελεσμάτων, η μελέτη τροποποιήθηκε.
Ερευνητικό Κέντρο: Θεόδωρος Γαρουφαλίδης.


Συσχετισμός παράγοντα ΗLA με εμφάνιση και βαρύτητα της ιδιοπαθούς σκολιώσεως.

Κέντρο Έρευνας: Νοσοκομείο ΚΑΤ και Γενικό Νοσοκ. Αθηνών. Η έρευνα απέδειξε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση του παράγοντα αυτού με την παραμόρφωση.


Υπεύθυνος για την δημιουργία των γραφείων και του Επιστημονικού αρχείου της ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΚΟΛΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.

Επιχορηγήθηκε από το Νοσοκομείο ΚΑΤ και τους ιατρούς της  Μονάδας (1985).


Μετά από αίτημα της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα ορίστηκα αντιπρόσωπος από την ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΟΛΙΩΣΕΩΣ και ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ του ΚΑΤ και πήγα στην Κύπρο για έρευνα και εξέταση ασθενών με παραμορφώσεις της Σ.Σ.

Τα τελευταία χρόνια (1995-1997) επαναλήφθηκε η συνεργασία με την πρεσβεία Κύπρου και μεταφέρει ξανά τα Κυπριωτόπουλα στην Ελλάδα για αντιμετώπιση των παραμορφώσεων της ΣΣ.


Μέλος της τριμελούς ομάδος του τμήματος σπονδυλικής στήλης του ΚΑΤ που ερευνά τους τρόπους αφαίρεσης ολόκληρου καταγματικού σπονδύλου σε κακώσεις ή και ημισπονδύλου στις παραμορφώσεις της ΣΣ με μία μόνη οπίσθια προσπέλαση.

Μέχρι τώρα η πρωτότυπη αυτή μέθοδος εφαρμόστηκε σε περισσότερους από δεκαπέντε ασθενείς και διερευνάται ο ασφαλέστερος τρόπος αποφυγής λάθους όπως και η σταδιοποίηση της μεθόδου. Η μέθοδος έχει ήδη ανακοινωθεί σε συνέδριο. Μες την ανάληψη της Διευθύνσεως της ΜΣ&ΣΣ την μελέτη αυτή την συνεχίζουμε με τους νεότερους γιατρούς της Μονάδας.


Υπεύθυνος της μηχανογράφησης του ξεχωριστού επιστημονικού αρχείου της Μονάδος σπονδυλικής στήλης του Νοσοκομείου ΚΑΤ.

Με ενέργειες μου η Μονάδα και το Ε’ ορθοπαιδικό τμήμα απέκτησαν μέχρι τώρα τρεις Η/Υ που διευκολύνουν την όλη εργασία.


Πειραματική εργασία με συμμετοχή της έδρας Αντοχής Υλικών του Πολυτεχνείου και των Υπηρεσιών του Ανατομείου

διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια και αφορούσε την πρόκληση κακώσεων στην ΑΜΣΣ, την μελέτη αυτών και την εξαγωγή συμπερασμάτων (1986-1989). Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν και δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Μέρος της μελέτης αυτής αποτελεί μόνιμο υλικό για εργασία αναφοράς στα από αμφιθεάτρου ομιλίες και διαλέξεις.


Η αναζήτηση του τρόπου μέτρησης της πιέσεως του ΕΝΥ, στα κατάγματα της ΣΣ

αποτέλεσε την πειραματική εργασία που ασχολήθηκα στην περίοδο 1989-1992 και ακόμα κάθε μέθοδος που μας προτάθηκε από ειδικά κέντρα του εξωτερικού δεν απέδωσε. Η αναζήτηση συνεχίζεται.


Η μελέτη και η βελτίωση του L-DDB και L-DBB (χαμηλός Οσφυϊκός κηδεμόνας)

μας απασχολεί ακόμα παρά την ευρεία του εφαρμογή και τα πολύ καλά αποτελέσματα. Συνεχείς τροποποιήσεις και μελέτη των αποτελεσμάτων καθορίζουν την ακολουθητέα συνταγή των κηδεμόνων από τα μέλη της Μονάδος.


Η επίδραση της συστηματικής αερόβιας άσκησης στην ιδιοπαθή σκολίωση σε κορίτσια που φέρουν κηδεμόνα και σε άλλη ομάδα που αφέθη μόνο με παρακολούθηση αλλά και η ομάδα ελέγχου μελετήθηκαν για αρκετό χρόνο.

Το θέμα αποτέλεσε διατριβή, και τα αποτελέσματα έχουν σταλεί στο Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN-0905-7188, για δημοσίευση κάτι που έγινε το 2001.


Συσχετισμός παραδοσιακού τρόπου μέτρησης των γωνιών στις σπονδυλικές παραμορφώσεις με τις από το ηλεκτρογωνιόμετρο Metrecom.

 

Η έρευνα πάντα αποτελούσε μέρος της εργασίας και της ενασχόλησής μου.

Πριν από κάθε νέα μέθοδο χειρουργικής που θα εφαρμοστεί στο χειρουργείο, απαραίτητα θα γίνουν αρκετά πειράματα και δοκιμές σε πτωματικά παρασκευάσματα όπως έγινε πριν την εφαρμογή:

    • των διαυχενικών υλικών,

    • βίδες δια των αυχένων των σπονδύλων

    • των υποπετάλιων συρμάτινων αγκυλών Luque και Hartshill,

    • των βιδών για τα σπονδυλικά ογκώματα στην αυχενική ΣΣ κλπ.

Στο σημείο αυτό νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί ότι η πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα διαυχενικών υλικών (η επανάσταση στην χειρουργική της Σ.Σ σήμερα) στους σπονδύλους για σταθεροποίηση, έγινε από τον υπογράφοντα, βοηθούμενος από δύο νέους εκπαιδευόμενους γιατρούς τον Οκτώβριο του 1989. Ακολούθησαν άμεσα άλλες τρεις περιπτώσεις ασθενών στο ίδιο διάστημα, και μετά οι άλλοι ιατροί της ΜΣ&ΣΣ την εφάρμοσαν. Μετά από πολλούς μήνες η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε από άλλους χειρουργούς στην Ελλάδα. Σήμερα είναι το gold standard της χειρουργικής ΣΣ παγκόσμια.

Η εφαρμογή αυτή έγινε μετά από μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, αλλά κυρίως μετά από την πειραματική εφαρμογή της μεθόδου σε πτωματικά παρασκευάσματα που εξασφαλίστηκαν από το ανατομείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκαν στο ΚΑΤ.

Από το 1999 μετά από συνεννόηση με την Ορθοπαιδική Εταιρεία Κύπρου, το Απολλώνιο Νοσοκομείο και τον Σύνδεσμο Φίλων Ατόμων με Σκολίωση στην Κύπρο γίνεται μια συστηματική προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού και των γιατρών ώστε να εντοπιστούν και να καταγραφούν τα παιδιά με παραμορφώσεις της Σπονδυλικής Στήλης.

Ο Κ. Ζαχαρίου και η κλινική του συμμετέχουν από τον Οκτώβριου του 2012 στη μεγάλη πειραματική μελέτη και εργασία που διεξάγεται σε επιλεγμένα κέντρα όλου του κόσμου της εταιρείας AMGEN γα την δράση και αποτελεσματικότητα νέου φαρμάκου για την οστεοπόρωση. Η εταιρεία αυτή θεωρείται η μεγαλύτερη του κόσμου σε έρευνα και παραγωγή φαρμάκων για την οστεοπόρωση. Η μελέτη αυτή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά από USA,EE, Ελληνική Κυβέρνηση κλπ. Ο κ. Κ. Ζαχαρίου είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης στο ΚΑΤ.

Μετά από αρκετές συζητήσεις και σχεδιασμούς με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας κατασκευής ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων Swisspine, στην Αθήνα και Νότιο Αφρική, (2001-2013) βγήκε στη παραγωγή ένα νέο υλικό χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης. Για πρώτη φορά παγκόσμια σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν άγκιστρα (hooks) πολυαξονικά για την σύνδεση ράβδου και αγκίστρων. Τα άγκιστρα είχαν πλήρη σειρά για εφαρμογή υποπετάλια, εγκάρσιας απόφυσης και υποπετάλια, στη θωρακική και οσφυϊκή σπονδυλική στήλη.

Το νέο αυτό υλικό το χρησιμοποιήσαμε και εμείς στο Τμήμα Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η εταιρεία για να τιμήσει την ιδέα και τον σχεδιασμό του Κ. Ζαχαρίου ονόμασε τη νέα αυτή σειρά των προϊόντων "KZ-Series".